[PageImage][PageTitle]
نوار راهبري
منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو صفحات افقي
همايش ها
ورود
مهم و فوری در خصوص وام دانشجویی

فوری و مهم 
درخواست وام  شهریه دانشجویی صندوق رفاه  ، جهت نیمسال دوم سال تحصیلی 97 ـ 96 از طریق سایت bp.swf.ir  و زیر منوی پورتال فاز دو فعال گردیده است .
با توجه به اختصاص سهمیه وام به هر استان بر مبنای تعداد درخواست های ثبت شده توسط دانشجو در سیستم صندوق رفاه ،دانشجویان متقاضی وام در صورت داشتن پرونده قبلی و داشتن شرایط ذیل باید از طریق سامانه فوق نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند .
دانشجویانی که تا کنون تشکیل پرونده نداده اند می بایست مدارک ذیل را تکمیل و به امور دانشجویی مرکز یا واحد خود مراجعه و پس از تشکیل پرونده در سیستم نسبت به ثبت درخواست وام اقدام نمایند .
شرایط و  مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام  :
شرایط دانشجو :
1 ـ دانشجوی متقاضی نباید نیمسال قبل از درخواست وام مشروط شده باشد .
2 ـ از نیمسال ورود دانشجو بیشتر از 8 نیمسال برای مقطع کارشناسی و دکتری تخصصی و بیشتر از 4 نیمسال برای مقطع کارشناسی ارشد نگذشته باشد .

3 ـ دانشجو باید شرایط دریافت وام براساس آئین نامه صندوق رفاه را داشته باشد .
شرایط ضامن :
1 ـ ضامن باید کارمند رسمی یا پیمانی یکی از ارگانها و یا نهادهای دولتی باشد که دارای حکم کارگزینی استخدامی می باشند . بازنشستگان ارگانها و نهادهای دولتی در صورت داشتن حکم بازنشستگی می توانند ضامن شوند .
مدارک :
ـ از تمام مدارک ذیل دونسخه مورد نیاز است ، ( یک نسخه از آن جهت ارائه به محضر برای صدور سند تعهد و یک نسخه جهت ارائه به دانشگاه)
1 ـ کپی تمام صفحات شناسنامه ضامن و دانشجو
2 ـ کپی کارت ملی ضامن و دانشجو
3 ـ کپی کارت دانشجویی
4 ـ کپی آخرین حکم کارگزینی ضامن
5 ـ اصل سند تعهد صادرشده در محضر(دفاتر ثبت اسناد رسمی) ( در سند تعهد آدرس کامل محل سکونت  ـ کد پستی ـ شماره ثابت و همراه ضامن و دانشجو و همچنین آدرس دقیق محل کار ضامن باید قید شود در غیر اینصورت سند تعهد از درجه اعتبار ساقط می باشد .)
شرایط پرداخت :
1ـ وام دانشجویی به حساب شهریه دانشجو در سایت گلستان واریز می گردد ، بدیهی است این وام به صورت نقدی به دانشجو پرداخت نمی شود .

2 ـ در صورت تخصیص اعتبار وام کمتر از میزان مورد نیاز ، مرکز یا واحد در خصوص نحوه توزیع وام تصمیم گیری می نماید .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
[PageVisit]