[PageImage][PageTitle]
نوار راهبري

منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو صفحات افقي
همايش ها
ورود

قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال ۱۳۹۶ دانشگاه پیام نور

🔶 دانشجو پس از ثبت نام غیرحضوری باید در زمان تعیین شده برای تحویل مدارک به دانشگاه مورد نظر مراجعه کند

🔷 دانشجویان پس از تحویل مدارک و دریافت شماره دانشجویی و گذرواژه از ۱۳۹۶/۷/۳ تا ۱۳۹۶/۷/۱۶ فرصت دارند که برای انتخاب واحد اقدام کنند

🔶همچنین اگر دانشجویان ورودی های جدید تقاضای مهمان شدن در واحدی دیگر را دارند از ۱۳۹۶/۷/۳ تا ۱۳۹۶/۷/۱۲ فرصت دارند درخواست خود را ارائه کنند

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

[PageVisit]