[PageImage][PageTitle]
نوار راهبري
منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو صفحات افقي
همايش ها
ورود
راهنمای انتخاب واحد وثبت نام راهنمای انتخاب واحد وثبت نام
دانشجوی گرامی با توجه به اینکه مهلت انتخاب واحد نیمسال بهمن  95-94 از تاریخ 30/10/94لغایت 06/11/94میباشد جهت انجام انتخاب واحد به نکات زیر دقت نمایید:
1-  کلیه دانشجویان قبل از انجام انتخاب واحد، موظف به پرداخت شهریه ثابت  و بدهی قبلی خود می باشند و در صورت عدم پرداخت، امکان انجام انتخاب واحد ایشان مقدور نخواهد بود. لذا قبل از انجام ثبت نام از مسیر زیر نسبت به دریافت گزارش 163(فرم واریز وجوه دانشگاه پیام نور) اقدام نمایید:
منوی اصلی  آموزش  گزارش های آموزش  شهریه  لیست ها و آمارها فرم واریز وجوه دانشگاه پیام نور
پرداخت شهریه از 3 طریق الکترونیکی، دستگاه خودپرداز و مراجعه به شعب بانک صادرات مقدور می باشد.
تذکر1:  در صورت موفقیت تراکنش پرداخت  پس از حداکثر 2 ساعت، وضعیت دانشجو  از حالت بدهکار به فعال تبدیل خواهد شد.
تذکر2: شایان ذکر  است در صورت  عدم موفقیت تراکنش (در پرداخت غیر حضوری) و برگشت وجه شهریه، وضعیت دانشجو مجدد به غیر فعال تبدیل خواهد شد.
2- کلیه دانشجویان موظف به تکمیل و بازبینی اطلاعات شخصی خود (اعم از کد ملی، شماره شناسنامه و ...) میباشد لذا پس  از پرداخت شهریه
 
امتیاز دهی
 
 

[PageVisit]