[PageImage][PageTitle]
نوار راهبري
منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو صفحات افقي
همايش ها
ورود
شنبه 22 شهریور 1393 اطلاعیه مهم درخصوص انتخاب واحد دانشجویان

اطلاعیه مهم درخصوص انتخاب واحد دانشجویان

با توجه به اینکه زمان شروع فرآیند انتخاب واحد نیمسال مهر از تاریخ 93/6/11لغایت     93/6/24  میباشد لذا :

 نسبت به مشاهده زمان انتخاب واحد  خود از مسیر زیر اقدام نمایید.

منوی ثبت نام-> عملیات ثبت نام-> ثبت نام اصلی

 امکان انتخاب واحد کلیه دانشجویان پس از پرداخت شهریه ثابت + بدهی قبلی دانشجو (در صورت وجود) مقدور میباشد. لذا نسبت به اخذ مبلغ شهریه و پرداخت آن ، قبل از شروع مهلت ثبت نام خود اقدام نمایید.

پرداخت حضوری : منوی آموزش -> گزارش های آموزش -> شهریه -> لیست ها و آمار ها -> فرم واریز وجوه دانشگاه پیام نور

پرداخت آنلاین منوی آموزش -> شهریه -> پرداخت های الکترونیکی دانشجو

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
[PageVisit]