[PageImage][PageTitle]
نوار راهبري
منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو صفحات افقي
همايش ها
ورود
چهارشنبه 5 مهر 1396 شرایط اخذ وام دانشجویی
وام دانشجویی
کوچک یا بزرگ کردن بخش :.متون عمومی
شرایط و مدارک مربوط به وام شهریه


زمان درخواست هفته اول هر ترم

* نکته مهم : مبلغ وام پرداختی از مبلغ کل شهریه دانشجو در نیمسال مورد نظر کسر خواهد شد.

* کارشناسی : ورودی های نیمسال دوم 88 به بعد

* کارشناسی ارشد : ورودی های نیمسال دوم 90 به بعد

* بازپرداخت وام های دریافتی 9 ماه پس از فارغ التحصیلی و در اقساط حداکثر 60 ماهه می باشد و حداکثر زمان مراجعه جهت تقسیط وام 8 ماه پس از تاریخ فارغ التحصیلی می باشد، در غیر اینصورت دانشجو ملزم به تسویه کامل وام می باشد.

* حداکثر سنوات مجاز تحصیلی برای تقسیط وام در مقطع کارشناسی 14 نیمسال و کارشناسی ارشد 7 نیمسال می باشد در غیر اینصورت دانشجو باید وام دریافتی را تسویه کامل نماید.

*کارمزد وام 4% می باشد .
مبلغ وام کارشناسی : 2500000 ریال
مبلغ وام کارشناسی ارشد : 10000000 ریال می باشد


*مدارک مورد نیاز جهت درخواست وام شهریه برای اولین بار:

1- پرینت انتخاب واحد نیمسال

2- فرم تکمیل شده درخواست وام شهریه

3- تصویر شناسنامه دانشجو

4- تصویر کارت دانشجویی

5- تصویر کارت ملی دانشجو(پشت و رو)

6- اصل تعهدنامه محضری (کلیه مندرجات طبق فرم 3 در تعهدنامه حتماً باید در یک برگ A4 قید گردد).

7- تصویر آخرین حکم کارگزینی ضامن  (ضامن باید کارمند رسمی یا پیمانی دولت باشد).

8- تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی جهت بررسی وضعیت بدهی(ویژه دانشجویان ارشد)

*مدارک مورد نیاز وام شهریه برای دومین بار و بیشتر:

1- پرینت انتخاب واحد نیمسال

2- فرم تکمیل شده درخواست وام شهریه (فرم شماره 1)

3- تصویر کارت دانشجویی

* نکته بسیار مهم: ضامن بازنشسته، قراردادی، قرارداد دائم و نیز اشتغال طبق قانون کار قابل قبول نمی باشد.

فرم تعهد دانشجو جهت دریافت وام دانشجویی

فرم مشخصات دانشجو جهت دریافت وام دانشجویی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
[PageVisit]