كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1393/6/23 یکشنبه

 مدارک لازم برای تکمیل پرونده فارغ التحصیلان

 

1 .اصل و تصویر گواهی پیش دانشگاهی

2 .اصل و تصویر گواهی پایان متوسطه

3. تائیدیه تحصیلی پیش دانشگاهی (پایان متوسطه نظام قدیم) از خدمات ارتباطی

4 .6 قطعه عکس 4*3 زمینه سفید( پرسنلی)با حجاب

5 .یک عدد تمبر 1000 تومانی از بانک ملی + یک عدد فیش 1200 تومانی به شماره حساب 2178609001007 بانک ملی جهت تائیدیه مدرک کارشناسی

6.دو عدد فیش 1200 تومانی به شماره حساب 2172013002005 بانک ملی تحت عنوان تمرکز وجوه درامد پیام نور

7 .کارت دانشجویی

8. تعیین وضعیت خدمت( کارت پایان خدمت یا برگ اعزام به خدمت یا گواهی اشتغال به خدمت )

9. تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه

10 .کلیه فیش های پرداختی شهریه

11. فرم تسویه حساب با دانشگاه

12. تائیدیه تحصیلی دوره کاردانی( در صورت گذراندن دوره کاردانی)-تائیدیه فراگیری در صورت فراگیر بودن دانشجو(از طریق دانشگاه)