كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1392/10/30 دوشنبه

دانشگاه پیام نور بیضاء در سال 1386 در شهر بیضاء با دو رشته علوم سیاسی و تاریخ با تعداد 50 دانشجو آغاز بکار نموداین واحد دانشگاهی که نزدیک ترین واحد به مرکز استان با فاصله 45 کیلومتر می باشد در سال 1387 با اخذ یک رشته جدید(علوم اجتماعی) به کار خود ادامه داد و در سالهای بعد نیز به افزایش رشته ها و دانشجویان خود ادامه داد . در حال حاضر این واحد دانشگاهی با 7 رشته(علوم سیاسی،تاریخ ،علوم اجتماعی، الهیات فقه و مبانی حقوق ،الهیات فلسفه وکلام اسلامی، حقوق و فیزیک) بالغ 600دانشجو بر 230فارغ التحصیل،35 نفر استاد مدعو،4نفر عضو علمی،9کارمند و 75نفر قبولی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای کشور به دو صورت آزمون سراسری و بدون آزمون(براساس سوابق تحصیلی) دانشجو می پذیرد.