[PageImage][PageTitle]
نوار راهبري

منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
رويدادها
رويدادها
ورود

حذفیات دروس امتحانی پیام نور در لیست منابع

حذفیات دروس امتحانی پیام نور در لیست منابع

1. یکی از مهمترین مواردی که دانشجویان پیام نور در کل دوران تحصیل با آن روبرو می باشند لیست منابع می باشد.

2. لیستی که دقیقا منبع امتحانی برای هر درسی در هر ترمی به صورت جداگانه برای آن مشخص شده است. 

3. پیش از این نحوه تستی و تشریحی امتحانات در لیست منابع مشخص شده است.

4.  اما نکته بعدی، حذفیاتی می باشد که در آخرین لیست منابع پیام نور در همان نیمسال تحصیلی اعلام شده است.اینکه میگوییم در همان نیمسال بخاطر این است که ممکن است در هر نیمسال منابع و حذفیات دروس دچار تغییراتی شود.

 

5. بعد از آنکه لیست منابع رشته خود را دانلود کردید روری هر درسی در ستون آخر، سمت چپ بخشی وجود دارد با عنوان "شرح پیوست" در این قسمت اگر حذفیات و یا توضیحاتی وجود داشته باشد نوشته می شود و ملاک حذف و یا فصول مطالعه همین قسمت "شرح پیوست"در لیست منابع می باشد و لازم به ذکر است اگر در بخش شرح پیوست درس مربوطه چیزی نوشته نشده باشد یعنی کل کتاب باید مطالعه شود .

          

برای دانلود آخرین لیست منابع در سایت اینترنتی پیام نور بیضا مراجعه نمائید.
 
امتیاز دهی
 
 


[PageVisit]